Back

ⓘ Boky voalohan'ny Tantara
Boky voalohanny Tantara
                                     

ⓘ Boky voalohanny Tantara

Ny Boky voalohanny Tantara na Tantara voalohany dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana sady hita koa ao amin’ny Tanakh, boky masinny jodaisma. Ampahany aminny boky izay nozaraina roa io boky io, dia ny Bokinny Tantara, ka ny tapany faharoa dia ny Boky faharoanny Tantara. Ireo boky ireo dia manazava ny tantaranny Fanjakani Israely sy ny Fanjakani Joda hatraminny famoronana ani Adama izay asehony aminny fomba hafa raha ampitahaina aminny voalaza ao aminireo Bokini Samoela sy ireo Bokinny Mpanjaka na dia misy tantara izay hita fa naverinny mpanoratra tantaraina.

Ny mpanjaka Davida no olona resahina indrindra ao. Izy no nanao ani Jerosalema ho ivontoeranny fivavahana amini Iahveh Andriamanitra. Deraina ho ilay mpanorina ny Tempoly izy na dia i Solomona zanany, raha ny marina, no tena nanatanteraka izany.

Ao amin’ny Boky voalohanny Tantara, i Davida dia aseho ho olona modely aminny fanompoana amim-pinoana sy fanajana anAndriamanitra. Taminny fotoana farany nanjakany dia nidera an’Andriamanitra izy teo anatrehani Israely manontolo ka nanao hoe:

Isaorana anie Ianao, Jehovah ô, Andriamanitr’Isiraely razanay, hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; Anao ny fanjakana, Jehovah ô, ary Anao ny fisandratana ho Lohany ambonin’izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary Ianao no manjaka aminizao rehetra izao; eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao ". 1Tant. 29.10-12a, Ny Baiboly

                                     

1.1. Ny anaranny boky sy ny nanoratana azy Ny anaranny boky

Ao amin’ny kanona voalohanny Baiboly hebreo na Tanakh dia nitambatra ao amin’ny horonam-boky tokana atao hoe Bokinny Tantara ny Boky voalohanny Tantara sy ny Boky faharoanny Tantara. Ny anaran’io boky tokana io amin’ny fiteny hebreo dia דִּבְרֵי־הַיָּמִים / Diḇrê Ha-Yāmîm, izay midika hoe "ireo teny na asa niseho tao aminireo andro".

Ny anarana hoe Tantara dia fandikana ny teny anglisy hoe chronicles na ny teny frantsay hoe chroniques izay avy aminny teny latina hoe cronicon. Ao aminny heviteny aminny teny latina nataoni Hieronimo na Zerôma avy any Stridona, ny lohatenio boky io dia Cronicon totius divinae historiae, izany no nipoiranny anaranio boky io aminny fiteny maro ao Eoropa ohatra: latina: Libri Chronicorum ; frantsay: Livres des Chroniques ; anglisy: Books of Chronicles sns. Ny teny grika hoe khronikon izay nahazoana ilay teny latina dia midika hoe "fanangonan-java-nitranga tantaraina araka ny fifanarakarahany ao ara-potoana nisehoany".

Ny anaranio boky io ao amin’ny Septanta na Septoaginta Baiboly jiosy aminny teny grika dia hoe Παραλειπομένων / Paraleipomenon, izay midika hoe "zavatra navela". Nihevitra ireo mpandika teny tamin’izany fa nisy ny zavatra navela ka tsy voatantaran’ny Boky voalohany sy faharoani Samoela ary ny Boky voalohany sy faharoanny Mpanjaka izay hita ao aminny Bokinny Tantara.

                                     

1.2. Ny anaranny boky sy ny nanoratana azy Ny fanoratana ny boky

Ireo mpisorona tao aminireo Hebreo, tao Jerosalema, no nanoratra ny Bokinny Tantara tany amin’ny taonjato faha-4 tal. J.K. Araka ny lovantsofina jiosy dia i Ezra na Esdrasa no nanoratra ny Boky voalohanny Tantara.

                                     

2. Fizarànny boky

Azo zaraina ho roa ny Boky voalohanny Tantara ka ny fizaràna voalohany toko faha-1 – faha-9 dia ireo tetiarana na tetirazanny Zanak’i Israely nanomboka tamini Adama hatraty aorianny fahababoana, ary ny fizaràna faharoa toko faha-10 – faha-29 dia ny tantaranny fanjakani Davida, ilay mpanorina ny fivavahana ao an-Tempoly. Azo atao koa ny mizara ny boky ho dimy araka izao:

                                     

2.1. Fizarànny boky Ireo tetiarana hatramini Adama 1 -- 9

Ny ampahany be aminny Boky voalohanny Tantara dia miompana aminny fitanisana ireo taranaki Adama hatraminny mpanjaka Saoly 1 – 9. Ireto ny fizaràna madinika anatinizany:

 • Ny amini Jerosalema 9.1- 9.34
 • Ireo taranaki Benjamina sy i Jerosalema 8.1- 8.40
 • Ireo foko tany avaratra 7.1 – 7.40
 • Ny taranaki Davida 3.1 – 3.23
 • Ireo taranaka mpisorona 5.27 – 6.65
 • Ny fianakaviani Saoly 9.35 – 9.44
 • Ny amini Joda manokana 2.1 – 2.55
 • Ireo foko tany atsimo 4.1 – 4.43
 • Ireo foko tany atsinanani Jordana 5.1 – 5.26
 • Hatramini Adama ka hatramini Isiraely 1.1 – 1.54
                                     

2.2. Fizarànny boky Ny namindrana ny Fiaranny fanekena 13 – 16

Ny toko faha-13 – faha-16 dia manoritsoritra ny namindrani Davida ny Fiaranny fanekena ho any Jerosalema.

                                     

2.3. Fizarànny boky Ireo zava-nitranga nandritra ny nanjakani David 17 – 20

Ny toko faha-17 – faha-20 dia mitantara zava-nitranga nandritra ny fotoana nanjakani Davida. Ireto ny fizaràna madinika anatinizany:

 • Ny fandresenny tafiki Davida 18.1 – 20.8
 • I Solomona no hanamboatra ny Tempolini Iahveh 17.1 – 17.27
                                     

2.4. Fizarànny boky Ny fanomanana ny fanorenana ny Tempoly 21 – 29

Ny toko faha-21 – faha-29 dia miresaka ny nanomanana ny fanorenana ny TempolinAndriamanitra sy ireo toromarika nataoni Davida tamin’i Solomona zanany momba ny fanompoana anAndriamanitra. Ireto ny antsipiriany ny aminizany:

 • Fiomanani Davida hanamboatra ny Tempoly 21.1 – 28.21
 • Nitondra fanatitra ho anny fanamboarana ny Tempoly ny vahoaka 29.1 – 29.20
 • Ny nahafatesani Davida 29.26 – 29.30
 • Nasandratra ho mpanjaka i Solomona 29.21 – 29.25
                                     

3. Jereo koa:

Boky ara-tantara protokanonika:

 • Boky voalohani Samoela
 • Boky voalohanny Tantara
 • Bokinny mpitsara
 • Bokini Josoa na Jôsoe
 • Boky voalohanny Mpanjaka
 • Boky faharoani Samoela
 • Bokini Rota
 • Boky faharoanny Tantara
 • Bokini Nehemia
 • Bokini Ezra na Esdrasa
 • Boky faharoanny Mpanjaka

Boky ara-tantara deoterokanonika:

 • Boky voalohanny Makabeo
 • Bokini Jodita
 • Bokini Tobia
 • Boky faharianny Makabeo

Users also searched:

...
...
...